В Гоце Делчев започват работа по проект, насочен към уязвими групи

Той е за социално-икономическата им интеграция и подобряване достъпа до образование

На 1.08. община Гоце Делчев стартира изпълнението на проект „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирани от ЕС чрез ЕСФ.
Община Гоце Делчев ще изпълнява проекта със съдействието и подкрепата на следните партньори:
За дейностите по ОП РЧР:
1. Фондация „Стъпка по стъпка“
2. Асоциирани партньори:
• Агенция по заетостта;
• Агенция за социално подпомагане;
• Регионална здравна инспекция.
За дейностите по ОП НОИР:
1. Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“
2. Трето основно училище „Братя Миладинови“
3. Детска градина „Детелина“
Асоцииран партньор е Министерството на образованието и науката.
Общата стойност на проекта е 774 224,43 лв. от които:
- 569 878,59 лв. по ОП РЧР;
- 204 345,84 лв. по ОП НОИР.
Срок на изпълнение – 23 месеца (от 1.08.2021 г. до 30.06.2023 г.)


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"