Проведе се заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

Тя е на обособената територия, обслужвана от "ВиК“ - Благоевград

Под председателството на областния управител на Благоевград Николай Шушков се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ – Благоевград. Заседанието се проведе в конферентната зала на Областна администрация Благоевград при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за съгласуване Бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ - Благоевград за предоставяне на ВиК услуги на обособената територия, за регулаторния период 2022 г. – 2026 г.

2. Приемане на решение за съгласуване проект на Договор за доставка на питейна вода между „Увекс“ ЕООД – Сандански и „Водоснабдяване и канализация“ – Благоевград.

3. Приемане на решение за определяне препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК Благоевград за 2022 г. в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева.

На заседанието присъстваха упълномощени представители на общините Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Разлог, Сатовча, Симитли и Хаджидимово. Представителят  на община Якоруда присъства на заседанието, без да е упълномощен от Общинския съвет да гласува. Представители на община Петрич и община Струмяни не присъстваха на заседанието.

Като гости на заседанието присъстваха Мая Манолова – народен представител, инж.Росица Димитрова – управител на „Водоснабдяване и канализация" – Благоевград и служители на дружеството и Албина Анева-Томова – общински съветник.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен