Асфалтират Подгорския път

Асфалтирането се извършва през нощта

От 11.08. продължава полагането на износващия пласт асфалт на път BLG1166 (III-198, Петрич - Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене - III – 198“, т.н. „Подгорски път“.
Асфалтирането се извършва през нощта, когато трафикът не е толкова голям. Начинът на полагане и механизацията изискват спиране на движението на МПС в нощните часове, което ще е поетапно на участъци, всеки с дължина около 2,5 км.
Графикът на изпълнение на дейностите е, както следва:
- От 20:00 часа на 11.08. (сряда) до 06:00 часа на 12.08. (четвъртък) ще бъде затворен за движение на МПС участък от пътя от с.Ключ до с.Скрът;
- От 20:00 часа на 12.08. (четвъртък) до 06:00 часа на 13.08. (петък) ще бъде затворен за движение на МПС участък от пътя от с.Скрът в посока с.Габрене;
- За датите след 13.08. (петък) ще се затварят за движение на МПС следващите участъци от пътя по схемата - от 20:00 часа вечерта на предходния ден до 06:00 часа сутринта на следващия ден;
За всеки етап ще се поставят указателни табели и ще бъде съобщавано на място за времевия диапазон, в който ще могат да преминават леки автомобили на живущите от населените места. За преминаване на МПС със специален режим на движение (линейки, пожарни автомобили и др.) ще бъде осигурен коридор.
Умоляват се гражданите да преминават с повишено внимание в участъците, по които се извършват строителните дейности и да спазват указанията, които са в сътветствие с Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен