Забранява се ползването на питейна вода за поливане

Излезе заповед на кмета на община Благоевград

Забранява се ползването на питейна вода за дейности, които не са свързани с основното й предназначение за битови нужди
Заради настъпилата суша и продължителните високи температури е необходимо въвеждането на ограничения във водоползването на всички населени места на територията на община Благоевград.
Със заповед на кмета на община Благоевград Илко Стоянов от 2.08.2021г. се забранява употребата на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони, пране на килими и др.
Контролът по изпълнение на забраната се възлага на съответните кметове на населените места и компетентните органи.


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"