Кмет и граждани с конкретни мерки за по-чист въздух в Благоевград

Гражданите внесоха писмо с конкретни искания

Кметът на община Благоевград Илко Стоянов и главният еколог Диана Стефанова проведоха среща днес с представители на Инициативен комитет „Благоевград диша”.
Целта бе да се начертаят реални стъпки за по-чист въздух в областния център.
В разговорите участва и ръководителят на кампания "Чист въздух" към екологично сдружение „За земята” Румяна Боянова.
Гражданите внесоха писмо с конкретни искания по изпълнението на общинската програма за качеството на атмосферния въздух (КАВ).
Бяха обсъдени основни въпроси, а кметът и екипът му поеха конкретни задачи в битката за по-чист въздух.
Договорено бе извършването на анализ на източниците на замърсяване на въздуха в община Благоевград. Ще се създаде Програмен съвет за оценка и управление на КАВ към Общината с участието на заинтересовани граждани и организации.
Ще се преработи Планът за интегрирано управление на община Благоевград (ПИРО) така, че в него да бъдат заложени и конкретни мерки за изпълнение на програмата за качеството на атмосферния въздух.
Предстои разработването на нова транспортна схема в града, която да стимулира ползването на обществен транспорт, велосипеди и придвижване пеш, за да се намали струпването на автомобили в централната градска част, в зелените площи и по тротоарите.
„За мен и екипа ми е важно не само да създаваме нови зелени площи, но и да се борим за чист въздух в града. Ще водим непрекъснат диалог с гражданите, за да решим заедно този проблем”, коментира кметът Илко Стоянов.
На срещата бяха изнесени данни, че среднодневната норма за ФПЧ10 за Благоевград е превишена 48 пъти за 2020 г. при допустимо превишаване максимум 35 пъти на година, и то без големи индустриални предприятия в града. Това означава, че замърсяването идва главно от старите автомобили, горенето на боклуци и нискокачествено гориво, от строителни дейности и неасфалтирани улици.
„Впечатлени сме от сериозното отношение на кмета Илко Стоянов към проблема и на целия му екип. За първи път от много години ни се обръща толкова голямо внимание и се поемат конкретни ангажименти от местната власт за по-чист въздух в Благоевград”, споделиха представителите на ИК „Благоевград диша”.


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"