Днес е Ден на Гражданската защита

Първият закон за противовъздушната и химическа защита на населението в България е от 18 юли 1936 г.

На 18 юли 1936 г. българският цар Борис III издава Указ №310, който утвърждава Наредбата-закон за противовъздушната и химическа защита на населението в Царство България. Въз основа на него са разработени правилници и инструкции за защита на цивилното население, материалните и културните ценности в царството, като са разпоредени задълженията на въоръжените сили, и на държавните служби.

С Решение № 95 на Министерския съвет от 22 март 1993 година, денят на утвърждаването е обявен за професионален празник на служителите от тогавашната „Гражданска защита”.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"