Община Кюстендил разкрива 51 нови работни места

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 1 369 500 лв.

В рамките на изпълнението на спечелен от Община Кюстендил проект Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се предвижда създаването на трайна трудова заетост, чрез разкриване на 51 нови работни места в Кюстендил и две населени места извън градския център.
Проектът ще се реализира в сферата на социалните услуги и е пряко насочен към 100 лица в риск и техните семейства, а стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 369 500 лв.
С изпълнението на проектните дейности ще се надгради изградения устойчив модел в Община Кюстендил, насочен към грижите за лицата в риск и ще се окаже съществена подкрепа на техните семейства.


Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"