Актьорът Явор Бахаров се размина със затвора

Миналата година Разложкият районен съд го осъди на година лишаване от свобода

Тричленен състав на Окръжния съд, след като взе предвид изложеното във въззивните жалби, становищата на страните и събраните доказателства, след като сам проведе съдебно следствие и извърши цялостна проверка на атакуваната присъда, прецени,че по отношение на подсъдимия Я. Б. е налично основание за приложение на института на условното осъждане, тъй като той е реабилитиран по право по отношение на предишните си осъждания.

Пред въззивния съд, прокуратурата също пледира за условно осъждане, което искане съдът прие за основателно.
Тричленен състав на Окръжния съд прецени, че срокът на отлагане на наказанието „лишаване от свобода от една година“ следва да бъде с продължителност от четири години - не в минималния, а в средния размер, предвиден в закона, тъй като според съдебния състав  продължителността на този срок ще изиграе положителна роля върху устойчивостта на нагласите на подсъдимия да спазва закона.
Окръжният съд наложи наказание на Я.Б. - „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от една година.
Първоинстанционната присъда е потвърдена в останалата ѝ част.
Решението на Окръжен съд – Благоевград е окончателно и не подлежи на обжалване.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен