Днес отбелязваме Световния ден на хидрологията

Това е наука за движението, разпределението и качеството на водите по Земята

Хидрология (наука за водата) е наука за движението, разпределението и качеството на водите по Земята. Специалистите в науката се наричат хидролози. Клонове на хидрологията са химическата хидрология, екохидрологията, хидрогеологията, хидрометеорологията и хидроморфологията.

Хидрологията изследва детайлно всички видове водни обекти на Земята – реки, езера, блата, морета, океани, ледници и подземни води. Те се разглеждат в своето непрекъснато взаимодействие, обусловено от водния кръговрат. Разглежда се и антропогенният фактор и неговото влияние върху водите, изразяващо се основно в замърсяване, изчерпване на водните колектори, построяването на язовири и водноелектрически централи.

Отбелязва се от 2006 г. по инициатива на Международната организация по хидрография с подкрепата на Общото събрание на ООН.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен