Избрани Новини

Стартира традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

Животът

20-06-2021, 09:27

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Стартира традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

Тя се провежда ежегодно в периода 15 юни – 31 август, с цел опазване живота и здравето на децата. В тази връзка в ОДМВР – В. Търново са предприети следните мерки:

До края на учебната година при обезпечаване сигурността на децата в началото и в края на учебния ден чрез полицейски екипи в районите на детските градини и училищата ще се осъществява ефективен контрол за:

·         пресичането на пешеходците на определените за това места; 

·         използването от родителите-водачи на МПС на обезопасителни колани (и системи), а така също и от пътниците в МПС;  

·         спиране на подходящи места за слизане на децата-пътници, без да бъде застрашен техният или животът на други деца, пристигащи/заминаващи на/от училище;

·         недопускане спирането на по-малко от 5 метра преди или на пешеходните и велосипедните пътеки и други нарушения, застрашаващи сигурността на подрастващите и техните родители и близки. Предвижда се и акция „Безопасен превоз на деца“.

При установени нарушения ще се взема отношение на място или нарушителите ще бъдат призовавани по реда на ЗМВР в приемните на полицейските инспектори или в сградите на РУ и сектор ПП за вземане на отношение от служители, с правомощия за контрол по ЗДвП.

До края на месец юни 2021 г. е създадена организация за провеждане на специализирани полицейски операции (СПО) в дните, в които са организирани ученически празненства за края на учебната година и в дните на официално закриване на учебната година.

Създадена е организация за планиране СПО  през месеците юли и август, насочено към неправилно движение на пешеходци, велосипедисти и водачи на други двуколесни превозни средства, в т.ч. и деца-водачи, управление на МПС от неправоспособни водачи особено лица до 18 г., както и контрол над използването на детски обезопасителни системи, обезопасителни колани и предпазни каски.

Особено внимание ще се обръща на правилното поставяне и заключване (закопчаване) на предпазните колани и детските обезопасителни системи съгласно разпоредбите на Закона за движението по пътищата.

Ще се следи за изпълнението на разпоредбата на чл. 137в, ал. 5 от ЗДвП (чл.137в, ал. 5 Не се допуска превозването на деца в система за обезопасяване на деца, обърната в посока, обратна на нормалната посока на движение на превозното средство, когато тя е закрепена на пътническа седалка с предно разположена въздушна възглавница освен ако възглавницата не е деактивирана) и на чл. 137г, ал. 2 от ЗДвП (чл. 137г, ал. 2 Системите за обезопасяване на деца се монтират в съответствие с информацията за монтажа (инструкциите за употреба), предоставена от производителя на системата за обезопасяване на деца, в която се посочват начинът и типовете превозни средства, на които може да се използва безопасно).

При проверките ще се следи за положението на предпазния колан и да се взима отношение във всички установени случаи на заключване (закопчаване) на колана, без еластичната му част (лентата) да преминава пред тялото на водача или пътника, оставайки зад гърба му.

При установяване на водачи на велосипеди (над 12 г.), които управляват ППС по тротоари или пешеходни пътеки, както и при други установени нарушения на ЗДвП от деца, да се прилага ЗДвП при спазване разпоредбите на чл. 26 от Закона за административните нарушения и наказания.

Създадена е организация за взаимодействие с органите на ОО „Автомобилна администрация“ – В. Търново, РУО – В. Търново и училищните ръководства за планиране на съвместни действия за осигуряване безопасността на децата, които ще участват в организирани екскурзии до края на учебната година и през летните месеци.

Ще се извършват инструктажи на водачите и ще се проверява за недопускане управлението на автобуси от употребили алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози водачи. Ще бъдат извършвани проверки на техническата изправност на автобусите, с които ще се провеждат екскурзиите. При установяване на нарушения незабавно ще се предприемат съответните законови мерки. Действията по контрола и проверките ще бъдат координирани между органите на различните институции.

Чрез полицейските и младши полицейските инспектори в малките населени места ще се проверяват собствениците на мотопеди и ще се съставят полицейски разпореждания по чл. 64 от ЗМВР за недопускане предоставянето на МПС на неправоспособни, в т.ч. на малолетни или непълнолетни лица. След издаването на разпореждане по чл. 64 от ЗМВР при установяване предоставяне на МПС на неправоспособни водачи, спрямо собствениците ще се предприемат мерки съгласно ЗДвП. Мерките ще се прилагат и по отношение на собственици на мотоциклети, автомобили, трактори или други МПС, за които е известно, че предоставят управлението на МПС на неправоспособни, малолетни или непълнолетни лица. Законът за движението по пътищата ще се прилага и спрямо неправоспособните непълнолетни, навършили 16 години, установени да управляват МПС. В случаите, при които възпитателните мерки, наложени по ЗБППМН, не са постигнали целения възпитателен ефект и непълнолетният нарушител повторно е установен да управлява МПС, ще се издава и връчва наказателно постановление с цел недопускане на пътни инциденти по вина на деца-водачи.

Статистика:

От началото на годината до 17 юни 2021 г. на територията на област В. Търново са регистрирани общо 79 тежки пътни произшествия, при които са пострадали 98 граждани, загиналите са 14. За същия период на миналата година са били регистрирани 77 тежки инцидента, с 3-ма загинали и 93 ранени граждани.

През отчетения период на 2021 г.са регистрирани 9 произшествия с участието на деца, при които 11 са пострадали, едно от тях тежко, загинали деца няма. В сравнение със същия период на миналата година регистрираните произшествия с деца са били 11, с 12 ранени деца, без загинали.

 

Препоръки за безопасност

 за ползване от деца и възрастни през летния ваканционен период

ПЕШЕХОДЕЦЪТ

Трябва:

1.      Да използва ТРОТОАРИТЕ, ПОДЛЕЗИТЕ И НАДЛЕЗИТЕ

2.      Да се оглежда В ДВЕТЕ ПОСОКИ, ПРЕДИ ДА ПРЕСЕЧЕ платното за движение, дори да е на пешеходна пътека.

3.      Да се движи СРЕЩУ ДВИЖЕНИЕТО и ПО БАНКЕТА, ако няма тротоар.

4.      Да премине, когато се убеди, че шофьорът го е видял и е разбрал, че ще пресича.

5.      Да пресича улицата по НАЙ-БЪРЗИЯ и БЕЗОПАСЕН начин.

6.      Да ПРЕСИЧА само на ЗЕЛЕНО.

7.      Да се ОГЛЕДА за приближаващи превозни средства ДОРИ светофарът ДА СВЕТИ ЗЕЛЕНО.

8.      Да НЕ ГЛЕДА В ТЕЛЕФОНА ИЛИ ТАБЛЕТА, когато пресича.

9.      ДА НАМАЛИ ЗВУКА, ако е със слушалки в/на ушите, за да възприема страничните шумове.

10.  Да БУТА ВЕЛОСИПЕДА СИ, ако е навършил 12 години и иска да се движи по тротоара или да премине през пешеходната пътека.

БОНУС: ПЕШЕХОДЕЦЪТ трябва да постави светлоотразителни елементи по дрехите или тялото си, когато върви пеша в тъмното.

ВЕЛОСИПЕДИСТЪТ

Трябва:

1.      Да УПРАВЛЯВА велосипеда ПО ТРОТОАРА, ако не е навършил 12 години.

2.      За ИИЗПОЛЗВА велоалеята, ако има такава. 

3.      Да УПРАВЛЯВА велосипеда НАЙ-ВДЯСНО НА ПЪТЯ, ПО ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО, ако е навършил 12 години.

4.      ДА ИЗПОЛЗВА РЪЦЕТЕ СИ, за да укаже каква МАНЕВРА ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕ (потегляне, завиване, заобикаляне или спиране).

5.      Да ИЗПОЛЗВА огледалата за обратно виждане, ако колелото има такива.

6.      Да СЕ ОГЛЕЖДА често, за да знае кой още е на пътя.

7.      Да управлява велосипед, който е с РАБОТЕЩИ спирачки, светлини и звънец и който е оборудван със СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИ.

8.      Да използва СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА, която е задължителна, когато е тъмно, когато няма добра видимост и ако велосипедистът се движи извън населеното място.

9.      Да ДЪРЖИ С РЪЦЕТЕ си кормилото, а КРАКАТА да са на педалите на велосипеда.

10.  Да управлява велосипеда ПРЕД ИЛИ ЗАД ПРИЯТЕЛЯ СИ, а НЕ ДО НЕГО и да НЕ СЕ ХВАЩА/ДЪРЖИ за друго превозно средство. Ако е спряло, то може да потегли внезапно,  а ако се движи, може внезапно да ускори.

БОНУС: За ВОДАЧИТЕ НА ховърбордове, скейтбордове, тротинетки И ЗА ПРИДВИЖВАЩИТЕ СЕ С ролери, кънки и други подобни средства ВАЖАТ ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕД.

ВОДАЧЪТ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Трябва:

1.      Да е ПРАВОСПОСОБЕН водач за категорията управлявано превозно средство: автомобил, мотопед или мотоциклет (да притежава свидетелство за управление на тази категория МПС).

2.      Да ШОФИРА ТРЕЗВЕН и да НЕ СЕ ДРОГИРА.

3.      Да НОСИ СВИДЕТЕЛСТВОТО си за управление на МПС и документите на ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, което управлява.

4.      Да управлява МПС, което е:

     - РЕГИСТРИРАНО,

     - ИЗПРАВНО и преминало ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД,

     - за което е СКЛЮЧЕНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „Гражданска отговорност” на автомобилистите;

     - за което има ПЛАТЕНА ПЪТНА ТАКСА (при управление извън населените места).

5.      Да ИЗПОЛЗВА обезопасителен КОЛАН/ защитна КАСКА и да контролира използването на обезопасителен колан/ защитна каска от ПЪТНИЦИТЕ.

6.      Да СПАЗВА ЗАКОНА за движението по пътищата, да НЕ ПРЕВИШАВА скоростта, да ОСИГУРЯВА ПРЕДИМСТВО на пешеходците и да бъде ТОЛЕРАНТЕН към останалите.

7.      Да НЕ СЕ РАЗСЕЙВА, докато шофира (чатене, говорене по телефона, настройване на комуникации и др.).

8.      Съобразява поведението си с ПЪТНИТЕ и с АТМОСФЕРНИТЕ условия.

9.      Да НЕ ПРЕДОСТАВЯ МПС на неправоспособни водачи.

10.  Ако все още няма свидетелство за управление на МПС, но има навършени години за дадена категория МПС, да се запише на ШОФЬОРСКИ КУРС, ДА СЕ ЯВИ НА ИЗПИТ и да ПРИДОБИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТ.

БОНУС: Не забравяй, че ДЕЦАТА НЕ СА ВЪЗРАСТНИ! Бъди внимателен, когато преминаваш покрай деца, детски площадки, игрища, училища и през жилищни зони.

ПЪТНИКЪТ
Трябва:

1.      Да ПЪТУВА в автомобил или на мотопед/мотоциклет, управляван от ПРАВОСПОСОБЕН ВОДАЧ (който има свидетелство за управление на МПС).

2.      Да ПЪТУВА в/на превозно средство, управлявано от ТРЕЗВЕН И НЕДРОГИРАН ВОДАЧ.

3.      Да пътува в превозно средство с ПОСТАВЕН обезопасителен КОЛАН/ защитна КАСКА и да бъде ВЗИСКАТЕЛЕН към ВОДАЧА, ако не си е ПОСТАВИЛ КОЛАН/КАСКА.

4.      Да се КАЧВА и СЛИЗА ОТДЯСНО на превозното средство, от СТРАНАТА НА ТРОТОАРА.

5.      Да СЕДИ на ЗАДНАТА СЕДАЛКА, ако не е навършил 12 години.

6.      Да ЗАЕМА в превозното средство МЯСТО, което НЕ ПРЕЧИ НА ВОДАЧА да контролира ППС.

7.      Да НЕ ПРЕЧИ на ВОДАЧА, да НЕ го РАЗСЕЙВА с поведението си (да не говори високо, да не пуска силно музиката).

8.      Да НЕ ПОДАВА ГЛАВАТА, РЪЦЕТЕ или КРАКАТА си през ПРОЗОРЕЦА/люка.

9.      Да ИЗИСКВА от ВОДАЧА да СПАЗВА СКОРОСТТА и ДА НЕ НАРУШАВА други правила.

10.  Да не пътува в ТЕГЛЕНО превозното средство.

БОНУС: Да ПАЗИ ОКОЛНАТА СРЕДА и да НЕ ИЗХВЪРЛЯ нищо през прозореца.

 

 

 Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)