Агресията в училище ще разискват в Благоевград

Продължава инициативата Работилница "Гражданско общество"

Продължава инициативата Работилница "Гражданско общество", която спомага изграждането на активна гражданска позиция и участие на младежите в публичните политики на града ни. Инициативата се осъществява под патронажа на обществения посредник на Община Благоевград  доц. д-р Валентин Василев съвместно с Детския парламент. Срещата ще бъде посветена на борбата с противообществените прояви. Лектор на събитието ще бъде Иванка Трайкова - Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, а специален гост - Десислава Иванова – доктор по психология.
Тема на събитието: "Агресията в училище и как да я преодолеем".
Събитието ще се състои днес от 11:00 ч. в зала 101 на Община Благоевград.
Събитието ще бъде излъчено във Фейсбук.