Какво е било облеклото и грима на китайските дами през епоха Тан?

Събитието ще се състои онлайн от 15:00 ч.

Филологическият факултет при Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград и стая "Конфуций" канят на виртуална презентация на тема "Облекло и грим на китайските дами през епоха Тан (7-10 в.)" с лектор доц. д-р Искра Мандова (ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий").
Събитието ще се състои днес от 15:00 ч. на следния адрес: https://bbb.swu.bg/b/mag-pqc-zm3


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен