РИОСВ - Благоевград откри незаконно работеща асфалтова база край река Места

Тя е собственост на строителния предприемач Любомир Галчев

РИОСВ – Благоевград откри незаконно работеща асфалтова база по поречието на река Места край Добринище, собственост на мощния строителен предприемач Любомир Галчев. Проверяващите са посетили базата по сигнал, постъпил на „зеления телефон“ директно в екоминистерството, съобщава в."Струма".

Проверката е направена на 21.05.2021 г., когато е установено, че асфалтосмесителната инсталация тип SIM 100P на „Галчев Инженеринг“ ЕООД работи и се произвеждат асфалтови смеси. На дружеството е съставен констативен протокол и е издадено предписание за незабавно преустановяване на производствените дейности до съгласуването им с РИОСВ.

Други 2 дружества – „България Холидейз“ ООД, гр. Разлог, стопанисващо „Пирин Голф Хотел и СПА“, и „Месомания Трейд“ ООД в гоцеделчевското с. Мосомище на Лиляна Керянова, получиха актове за административно нарушение по Закона за чистотата на атмосферния въздух, по Наредбата за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуоросъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуоросъдържащи парникови газове. И двете дружества освен това пропуснали срока 15.02.2021 г., до който трябваше да представят в РИОСВ годишен отчет за флуоросъдържащите парникови газове и озоноразрушаващите вещества за миналата година, което допълнително ще повиши размера на наказателните им постановления.

Сред санкционираните от екоинспекцията фирми са още гоцеделчевският ЕТ „Димитър Христов – Нети“ и благоевградската „Пирин пеллет“ ЕООД – за непредставена в РИОСВ – Благоевград информация за получаване на отпадъци, предмет на трансграничен превоз, както и „МОДЕЛО“ ЕООД, с. Копривлен, общ. Хаджидимово – за нерегламентирано изгаряне на текстилни изрезки, хартиени шпули и полиетилен. ЕТ „Красимира Костова – Мира“ – гр. Сандански пък отнася глоба от 200 лв. за превърнатото от нея пасище в трайни насаждения.

С акт е и кметът на Кресна Николай Георгиев заради неизчистено сметище в едно от селата. Колегите на Георгиев от региона, които също целогодишно имат проблеми с разхвърляни боклуци, се отърваха само с предписания – градоначалникът на Петрич Димитър Бръчков е с нареждане да изчисти в срок от 1 месец заради по-трудната им достъпност замърсени терени в землищата на с. Кавракирово и с. Беласица, кметът на Кочериново Иван Минков е натоварен да постави допълнителни съдове за битови отпадъци в с. Пороминово, а управникът на Гърмен Феим Иса е длъжен да се погрижи за нерегламентирано замърсяване в землището на с. Долно Дряново. Кметовете на Якоруда и Белица Нуредин Кафелов и Радослав Ревански ще бъдат повторно проверени дали са изчистили замърсени участъци от река Места.

Сигнал за проблемна ферма за отглеждане на кози в кочериновското с. Бураново, собственост на Владислав Чамишки, се оказа без система за отводняване, събиране и отвеждане на отпадъчните води, които се изливат свободно върху откритата площадка към фермата. Чамишки се опитал да я отводни с пластмасова тръба, отвеждаща водата в съседно дере, но се оказало, че и това е без разрешение на МОСВ. Фермерът е с нареждане да намери друг начин за отводняване на площадката.

ЕТ „Иван Трендафилов“ – Кресна ще плати 2000 лв. по наказателно постановление за водена невярна отчетност на отпадъците в общината. С 2000 лв. санкция е и община Симитли за ползване на Крупнишка река за заустване на отпадъчни води без разрешително.

Община Благоевград пък от този месец с е наложена текуща месечна санкция в размер на 78 лв. за заустване на отпадъчни води от депото в Пункт 2 – на изход Пречиствателна станция за инфилтрирали води, при неспазване на индивидуалните емисионни ограничения.

/Източник - в."Струма"/Снимка на Деня

Щрихи от Плевен