Днес празнуват икономистите!

Полетата за изява на икономистите са много

Празникът на икономистите в България се отбелязва сот 2005 г. с решение на МС по повод 110 г. от създаването (1895) на първото българско икономическо дружество в България, преименувано през 1990 г. в Съюз на икономистите в България.

Икономист е специалист и/или професионалист в областта на икономиката като дисциплина от социалните науки. Икономистът може също така да изучава, разработва и прилага теории и концепции за икономиката и да пише за икономическата политика.

Полетата за изява на икономистите са много: учен, служител в държавния сектор и служител в частния сектор, където могат да проучват данни и статистически извлечения, за да определят икономическата активност, икономическите нива на стабилност и потребителските нагласи.

За да направят тези изчисления, те използват сложни методи за статистически анализи, математика, компютърни програми и правят препоръчителни доклади за подобрение на ефективността и/или за възникването на нови тенденции.

Най-престижната награда за изследвания в областта на икономиката е Нобеловата награда за икономика, присъждана ежегодно от Шведската банка (централната банка на Швеция) от 1969 г.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"