Продрум Димов представя книгата си "За него, животът"

Срещата е от 18.00 часа във фоайето на читалище "Н.Вапцаров"

Днес от 18.00 часа във фоайето на НЧ "Н.Вапцаров" в Благоевград Продрум Димов представя своята книга за Никола Вапцаров "За него, животът".

Продрум Иванов Димов е роден на 1 февруари 1933 г. в с.Лесичово, Пазарджишко. Има полувисше педагогическо образование. Бил е учител и директор на основно училище, заместник-директор на прогимназия. Член на СБП. Секретар на дружеството на писателите в Пазарджик и секретар на Клуба на дейците на културата в града. Автор е на книгите: „До хребета на безсмъртието” (книга за Георги Кратунчев, 1984), „Празник под стрехата” (1991), „Брезица” (1992), „Къщурката на баба” (1993), „Утринна наслада” (1993), „Рой звездици” (1994), „Будилник” (1995), „Концерт в гората” (1996), „Песенно звънче” (1996), „Весело утро” (1997), „Луд театър” (1998), „Приходи скорее в гости” (1998), „Горещи години” (интервюта, 1998), „Щъркът пак затрака” (1999), „Незаглъхващи мигове” (книга за Христо Радевски, 1999), „Другарче” (2000), „Докосвания. Дамян Дамянов” (2000), „Бай Яко. Струйки от чистия извор” (книга за Яко Молхов, 2001), „Моята България” (2001), „Попътни етюди” (очерци, 2002), „Къде е снопът ти, Кубрат?” (стихове, 2003), „Новите граници” (стихове, 2004), „Чудното прозорче” (2003), „Ручейче игриво” (2004), „Скандал в гората” (2005), „И никога да не забравяме” (2005), „Неспокойни разкази” (2005), „Нестихващ свят. Спомени” (2005), „Насаме с Иван Сестримски” (2006), „Иван Динков отблизо. Спомени” (2006), „Изгрев без залез” (повест за Атанас Цветански, 2006), „Пролетно венче” (2006), „Споделено завинаги” (интервюта, 2006), „Мигове с Евтим Евтимов” (2007), „Надпревара. Продумки-продрумки” (сатира, 2008), „Щрихи от нашето време” (2008), „Калинка” (2009), „Дамян П. Дамянов. Докосвания” (2009), „Попътни страници” (2009), „Живот в полет” (2010), „Уловени мигове” (2010), „Попътни срещи” (очерци, 2010), „Ако те няма!” (стихове, 2010), „Размисли по големия път” (2011), „Резонанси” (2012), „Весела иглика” (2013), „Докоснати светове” (2013), „Пътуване към острова на духа” (2013), „Път в безпътицата” (2014), „Барометри на духа” (2015), „Страници от духовното ни съвремие” (2015), „Непомръкващи зари” (2016), „Българският Еверест” (книга за Васил Левски, 2017), „Неизтляваща жарава” (2017), „Нестихващ огън” (книга за Константин Величков, 2017), „Струйки от литературния бързей” (2018), „Гласът на моя път” (2018), „Най-скъпото звънче” (2019), “Завръщане” (2019), “Пулсации от духовното ни съвремие” (2019), “Беззалезни изгреви” (2020).Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"