В Благоевград откриват център на ЕС от ново поколение "Европа директно“

Откриването е в залата на Търговско-промишлената палата от 10:30

В Благоевград ще се открие център на ЕС от ново поколение „Европа директно“ – Благоевград. Събитието по повод започването на нов петгодишен мандат на центъра (2021 – 2025 г.) е на тема "Пандемия. Пренареждане на приоритетите. Европейски план за възстановяване от кризата: национални и регионални решения".

Откриването ще се състои днес в залата на Търговско-промишлената палата от 10:30 часа.

Официални гости на събитието ще бъдат Цветан Кюланов, и.д. ръководител на Представителството на ЕК в България, Ясен Попвасилев, вр.и.д. кмет на Община Благоевград, представители на медии, институции, учебни заведения и европейски мрежи в Благоевград и областта.

Програма

10:30 - 10:35 Откриване на информационен център от ново поколение „Европа директно“ – Благоевград - Красимира Хаджикосева – ръководител на центъра, Ромео Шатев – председател на УС на Търговско-промишлената палата, институции и граждани

10:35 – 10:50 Европейският план за възстановяване от кризата: Какъв този план и защо е важен? Възможности за България. Ползи за гражданите, бизнеса и общините - Цветан Кюланов – и.д. ръководител на Представителството на ЕК в България
Какво предвижда Планът за възстановяване на Европа от кризата, причинена от COVID, наречен Следващо поколение ЕС (Next Generation EU)
С какви ангажименти са свързани предвидените в Механизма за възстановяване и устойчивост средства за България. Докъде сме стигнали и какво остава да се свърши
Как европейските средства, които България има шанс да получи, ще окажат влияние на заетостта и икономиката
Парите и реформите
10:50 – 11:05 Европейският план за възстановяване от кризата: регионален и местен прочит - 
Любица Томова – изп.директор на Сдружение на югозападните общини
Готови ли сме да участваме активно в европейската икономическа трансформация и да спечелим от нея? Регионален профил на Благоевград – възможности за възстановяване и развитие.
11:05 - 11:15 „Говорят гражданите“ – видеозапис на въпроси, мнения и идеи на граждани от различни общини в Благоевградска област