Изгражда се система за превенция на горски пожари в Невестино

Партньор на общината е Публично предприятие "Камена река“ от гр.Македонска Каменица

Община Невестино стартира на 12.01.2021 изпълнението на проект CB006.2.12.039 – “Изграждане на интегрирана система за детекция и превенция на горски пожари в Невестино и Македонска Каменица”, финансиран по ИНТЕРРЕГ – ИПП трансгранична програма България - Северна Македония.
Партньор на общината в проекта е Публично предприятие „Камена река“ от гр.Македонска Каменица, а неговата продължителност е 24 месеца.
Проектът е насочен към предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер. В рамките на общ бюджет от 391 841,52 евро (от които 333 065,29 евро финансиране от ЕС и 58 776,23 национално финансиране) ще бъдат изградени 2 автоматични станции за наблюдение и откриване на горски пожари в Невестино и Македонска Каменица. Ще се достави и оборудване за контролните центрове и автоматичните наблюдателни станции за откриване на горски пожари в двете общини. Специалисти от двете организации ще бъдат обучени за ползването на системите, като организацията на екипите за реакция ще бъде подпомогната и от разработен в рамките на проекта съвместен план за действие в съответствие с най-добрите практики от ЕС. Планът ще предоставя указания за осигуряване на необходимите процедури, гарантиращи ефективността на предприеманите мерки в случай на критични ситуации в трансграничния регион. Друга дейност, за която отговарят македонските партньори в проекта, е създаването на специализирана интернет страница, насочена към повишаване на осведомеността на населението от трансграничния регион относно причините за предизвиканите от човека пожари и начините за предпазване.

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Република Северна Македония.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"