Избрани Новини

Все повече българи не връщат бързите заеми

Животът

23-05-2021, 09:00

Снимка:

архив

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Все повече българи са спрели да обслужват бързите си заеми по време на пандемията, показват данните на БНБ.
Към края на март размерът на необслужваните бързи кредити е 293,8 млн. лева. Те се увеличават с 56% (105,5 млн. лв.) в сравнение с края на март 2020 г.
Спрямо края на миналата година лошите бързи заеми намаляват с 1,2% (-3,7 млн. лв.).
В края на март отпуснатите заеми от на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3,128 млрд. лв. при 3 млрд. лв. в края на март 2020 година. Компаниите, които отпускат бързи заеми у нас, имат 4,3% (128,2 млн. лв.) увеличение на вземанията си спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. и ръст от 1,8% (55,7 млн. лв.) на тримесечна база, показван данните на БНБ.

Бързите кредити, отпуснати на домакинствата, за година нарастват с 1,5% (+35,6 млн. лв.) и достигат 2,352 млрд. лв. Относителният им дял в общия размер на бързите кредити намалява от 78% в края на март 2020 г. до 76,2% в края на същия месец на 2021 г.
Бързите кредити за нефинансови предприятия са в размер на 645,6 млн. лв. За година те се увеличават с 12,8% (+73 млн. лв.).
В структурата на вземанията по кредити от домакинствата преобладават потребителските заеми, които са 2,221 млрд. лв. в края на първото тримесечие. Те се увеличават с 1,5% (33,6 млн. лв.) на годишна база и с 2,4% (52,8 млн. лв.) на тримесечна база.

Относителният им дял в общия размер на сектора е 94,4% към края на март, като остава непроменен спрямо края на същия месец на 2020 година.
Размерът на жилищните кредити в края на първото тримесечие е 31,4 млн. лв. Те намаляват с 4,7% (1,5 млн. лв.) в сравнение с края на март 2020 година и с 4,3% (1.4 млн. лв.) спрямо декември 2020 г.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май