Избрани Новини

ОбС - Разлог отпусна 50 000 лв. допълнително за нов рентген в болницата

С 5000 лв. ще се купи екипировка за ПСС

Промяна на списъка с капиталовите разходи в бюджета за тази година гласуваха общинските съветници в Разлог, информира в."Струма". Важна и значима инвестиция, с която ще бъде допълнен капиталовият списък, е закупуване на рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ – Разлог. За тази цел се отпускат 55 хил. лв. Те са за покриване на част от авансовата вноска по финансовия лизинг, който МБАЛ – Разлог ще тегли, за да обезпечи с нов рентген отделението по образна диагностика. Средствата за останалата част от авансовата вноска ще бъдат покрити от останалите три общини, ползващи нуждите на лечебното заведение, които вече са дали принципно съгласие за това. Според направеното разпределение община Банско трябва да участва с 50 хил. лв., а общините Белица и Якоруда с по 15 хил. лева. Общата стойност на рентгена е в размер на 262 863 лв. с ДДС.
Списъкът с капиталови разходи ще бъде допълнен и с 12400 лв. за закупуване на 414 кв.м имот в разложкото село Баня, необходим за изграждане на прилежаща инфраструктура.
Допълнително 2500 лева ще бъдат заделени за закупуване на шаси за нуждите на кметство Горно Драглище. Средствата за гореописаните инвестиции ще бъдат осигурени от реализираните икономии от празничния календар на община Разлог.
Списъкът ще бъде допълнен още с 35 868 лева за закупуване и подмяна на газовите котли в Общинска администрация – Разлог и ОДЗ „Елиза Астинова”. Идеята е те да бъдат сменени с по-ефективни, като разчетите сочат, че инвестицията се възвръща за 3-4 години. До момента годишните разходи за отопление на административната сграда на община Разлог възлизат на 9.5- 10 хил. лв. Предвидените средства за нов газов кондензен котел за сградата на общината са в размер на 13116 лева, а за детската градина 22752лева.
С 2 573 986 лева ще се допълни списъкът с капиталови разходи за изграждането на нова клетка на регионалното депо. Сумата е отпусната от РИОСВ по одобрен проект и вече е по сметките на общината.
Изграждане на парна инсталация във физкултурния салон на ПГМСС на стойност 14 855 лева е другото допълнение.
Последната промяна в списъка е намаляване на целевата субсидия за капиталови разходи, които са предвидени за съфинансиране на проекта по „Красива България” за повишаване на енергийната ефективност на сградата на поликлиниката. Общата предвидена сума е в размер на 117 472 лева и по указания на Министерството на финансите тя трябва да бъде намалена със 7048 лв., която е предвидена като разходи за организация и управление на проекта. Тези пари ще бъдат пренасочени за основен ремонт на улица „Черна река” в града.
Общинският съвет даде съгласие и да бъде направено дарение в размер на 5 хил. лв. на доброволния отряд на ПСС – Разлог. Средствата са за закупуване на специализирана екипировка за 18-членния състав на отряда, пише в."Струма".


Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов