Фонд "Култура“ с нов приоритет – развитие на местния бизнес

Финансирането от Община Благоевград ще е в размер до 10 000 лева

От 20 май стартира кандидатстването и набирането на проектопредложения по фонд "Култура" към Община Благоевград.

В срок от един месец желаещите да кандидатстват с проекти по фонд „Култура“ ще имат възможността да го направят въз основа на критериите, приети от експертния съвет към фонд „Култура“.

На сесията на експертния съвет с председател Атанаска Ковачева, главен експерт направление „Култура“, бе взето решение за актуализация на одобрените проекти от втората сесия на 2019 година и за ново кандидатстване в новата сесия. Експертният съвет към Фонд „Култура“ обсъди определянето на срокове за кандидатстване и общата крайна сума, като членовете решиха, че срокът за кандидатстване ще бъде в рамките на един месец и документите ще бъдат разглеждани в рамките на 10 дни.

Взе се решение финансирането от Община Благоевград да е в размер до 10 000 лева и бе прието, че процентът минимум самоучастие (самофинансиране) на кандидатите е 10%. Бяха гласувани критериите за оценка и критерии за кандидатите:

- Местна уседналост на лицата, има се предвид, че приоритет ще имат местните юридически и физически лица;

- Реалистичност на бюджета;

- Подробен финансов план;

- Обществена значимост на проекта;

- Създаване и развитие на публики;

- Интегриране на малцинствата и включване на лица с увреждания;

- Визуализация и дигитализация на проекта.

Скалата на оценяване на проектите ще варира от 0 до 10 точки, минимум точки за допускане на кандидата за класиране – 36, максимален брой точки, които може да получи един проект – 70 точки.

Експертният съвет утвърди формуляр за кандидатстване и бе определен крайният срок за реализация на проектите, който ще бъде до края на календарната година, 31.12.2021 г.