Съдът в Дупница призна главен архитект на община за виновна в измама

Присъдата от 2 години затвор е условна

Районен съд – Дупница, под председателството на съдия Страхил Гошев и двама съдебни заседатели, призна В.Я. за виновна в това, че в периода от неустановена дата през пролетта на 2016 год. до неустановена дата през месец август 2016 г. в Бобов дол, в качеството си на длъжностно лице – „главен архитект“ в Общинска администрация - Бобов дол, с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудила и поддържала заблуждение, че ще бъдат изготвени необходимите документи за издаване на разрешение за строеж /преустройство на самостоятелен обект: ресторант в жилищна сграда – къща за гости / в К.П., и с това му е причинена имотна вреда в размер на 4 500 лева - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 209, ал. 1 от НК. РС – Дупница налага на подсъдимата наказание "лишаване от свобода" за срок от 2 години, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното наказание „лишаване от свобода“, за срок от 3 години.

Присъдата може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд - Кюстендил в 15-дневен срок.