Отново плават лодки по Струма

Водният поход е в периода 21 - 24 май

Тази година водният поход по горното течение на река Струма ще се проведе в периода 21.05-24.05. със следния график на движение, съобщават организаторите от ТК "Струма" - Кюстендил:
21 май – пристигане на участниците в местността Чардака в района на село Раждавица, област Кюстендил, настаняване и устройване на бивак.
22 май - кратък инструктаж, преход от бивака до с.Невестино – 4-5ч
23 май - кратък инструктаж, преход от гр.Земен до кариерата в Земенското дефиле над с.Раждавица – 3-4ч.
24 май - кратък инструктаж, преход от кариерата до с.Раждавица –3-4ч, закриване на похода.
Организаторите си запазват правото да променят графика съобразно метеорологичните условия, състоянието на реката и физическото състояние на участниците. По време на целия поход бивакът ще бъде стационарен в местността Чардака, село Раждавица. В тази връзка ще има организиран транспорт за превозване на участниците и тяхната екипировка от базовия лагер до старта на етапа за съответния ден и от финала на етапа обратно до базовия лагер.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен