Честит ден на метрологията!

Отбелязваме годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г.

20 май е Световният ден на метрологията, отбелязващ годишнината от подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. Този договор осигурява основата за кохерентна система за измервания по целия свят. Навсякъде по света националните метрологични институти непрекъснато усъвършенстват науката за измерванията чрез разработване и валидиране на нови методи на измерване с изискваното ниво на сложност. Те участват също и в сравнения, координирани от Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM), за да осигурят надеждността на резултатите от измерване по целия свят. Много от средствата за измерване се контролират законово или са обект на задължителен контрол, например везните, използвани за измерване масата на стоки в магазина, уредите за измерване на замърсяването на околната среда или уредите, използвани за отчитане на изразходваната енергия. Международната организация по законова метрология (OIML) разработва международни рекомендации, чиято цел  е да се обединят и хармонизират изискванията към тези типове средства за измерване в световен мащаб. Международният ден на метрологията признава и отбелязва приноса на хората, които работят в междуправителствените и националните организации целогодишно  от името на всички.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"