В Петрич подписаха Общински колективен трудов договор в образователния сектор

По-добри договорености сао заложени за работещите в системата на образованието

Официално беше подписан Общинския колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищно образование за община Петрич. Подписите върху новия документ поставиха кметът на общината Димитър Бръчков, Ивайло Златанов, началник на РУО -  Благоевград, председателите за община Петрич на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България /СРСНПБ/, на Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България / КНСБ/ и Синдикат „Образование” към Конфедерацията на труда „Подкрепа”.

В пет направления са факт по-добрите договорености, сравнено с КТД на национално ниво. Това са: за по-висока професионално-квалификационна степен, като увеличението е за степен от 10 до 17 на сто зависимост от степента; на класните ръководители, членове на синдикатите за консултиране на родители и ученици и водене на задължителната документация на съответната паралелка, се заплаща допълнително възнаграждение - не по-малко от 50 лв. месечно (национално ниво – 46 лева; увеличение с 10 на сто); за водене на задължителната документация на учителите в подготвителните групи в училищата и детските градини се изплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на не по-малко от 25 лв. месечно само за действително отработеното време, през което лицето е изпълнявало съответната дейност (национално ниво – 22 лева; увеличение с 14 на сто); на педагогическите специалисти, ръководители на групи в ЦПЛР – не по-малко от 17 лв. месечно (национално ниво – 15 лева; увеличение с 13 на сто).

Отделно от това в новия Общински колективен трудов договор е заложено работодателите да осигуряват средства за представително облекло на педагогически специалисти, заместник -директори и главния счетоводител, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора в размер, не по-малък от 480 лв. (национално ниво – 430 лева; увеличение с 12 на сто), а за работно облекло на работници и служители, членове на синдикатите, в съответствие с Наредбата за безплатното и униформено облекло и в размер, не по-малък от 350 лв. (национално ниво – 300 лева; увеличение със 17 на сто).Снимка на Деня

Щрихи от Плевен