НСИ: Жените у нас живеят със 7 г. по-дълго от мъжете

Средната продължителност на живот в България е 74,6 г. за периода 2018-2020 г.

Средната продължителност на живота при мъжете у нас е 71,1 години, докато при жените е със 7,1 години по-висока – 78,2 години, сочат данните на НСИ. За периода между 2010 и 2020 г. увеличението при мъжете е с 1,1 години, а при жените - с 1 година.

Според анализ на НСИ различната смъртност при мъжете и жените влияе и на различната средна продължителност на живота на населението в българските градове и села.

Средната продължителност на живота на българите в градовете е с 2,9 години по-висока (75,5 години), отколкото на населението в селата (72,6 години), отчитат събраните статистически данни.

Очакваната средна продължителност на живот у нас за периода 2018-2020 г. е 74,6 години, като спрямо предходния период (2017-2019 г.) тя намалява с 0,3 години, уточняват експертите в НСИ.

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15,8 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13,6 и 17,5 години.

За периода 2010-2020 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 0,4 години. Тя варира от 71,8 години в област Видин до 76,7 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8,8 години), а най-малка - в област Кърджали (6 години).Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково