2 220 проверки извърши РДГ - Кюстендил от началото на годината

Съставени са 115 акта за административни нарушения по Закона за горите

2 220 са извършените проверки от горските инспектори на Регионална дирекция по горите-Кюстендил от началото на годината. Изпълнявайки задълженията си по контрола и опазването на горските територии, са проверени 270 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 600 обекти за добив на дървесина, риболовци и други физически лица. Преобладават извършените проверки на превозни средства, извозващи дървесина, които са близо 1 000 броя.

В резултат на извършените проверки са съставени 115 акта за административни нарушения по Закона за горите. За периода за издадени 88 наказателни постановления и наложени глоби и обезщетения за близо 11 000 лева. За периода са задържани 45 пр. куб.м дърва за огрев.

През периода за извършени 4 съвместни проверки със служители на ОД на МВР на 69 ловци за спазване на реда при извършване на лов на хищници в извънгорски територии. Няма констатирани нарушения.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково