Избрани Новини

Днес е професионален празник на химика

Основоположник на съвременната химия е Антоан Лавоазие

10 май е професионален празник на химика. Той е определен с решение на Общото събрание на Българската камара на химическата промишленост от 2001 г.

Химията е една от най-древните науки. Първите философски опити за обяснение на някои явления започват в Древна Гърция. Едновременно с учението за четирите основни елемента — огън, вода, въздух и земя, възниква и учението за атома (атомизъм). За негови основатели се смятат Левкип и Демокрит. В Александрия става съединяване на теориите на Платон и Аристотел и практическите знания за веществата, свойствата им и преобразуванията им. Смята се, че самото название „химия“произхожда от древното название на Египет — „Кем“ или „Хем“. Покровител на химията в Александрия става египетският бог Тот или неговият гръцки аналог Хермес.

Джабир ибн Хайян (Гебер), смятан за баща на химията от мнозина в края на 8. век разработва нова теория за произхода на металите, според която металите се образуват на два различни принципа. Златото е смятано за съвършен метал и Джабир смята, че за неговото получаване се изисква специално вещество, което той нарича философски камък (Lapis Philosophorum), или еликсир. Този еликсир е трябвало да притежава и много други свойства — да лекува болести и дори да дава безсмъртие.

Смята се, че Робърт Бойл, наричан понякога и от някои бащата на химията, прилага съвременния научен метод и започва да отделя по този начин химията от алхимията.

Но човекът, който официално е признат за основоположник на съвременната химия, е Антоан Лавоазие, френски учен, формулирал закона за запазване на масата.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)