Днес е Международен ден на Червения кръст и Червения полумесец

Движението е международна хуманитарна организация

Днес отбелязваме Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец. Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец е световна хуманитарна организация. Нейните членове са над 97 милиона от цял свят и участват на доброволен принцип. Тя е създадена с цел да защитава живота и здравето на хората, както и да гарантира зачитането на правата на всички човешки същества. Стреми се да намалява, облекчава и по възможност – да предотвратява човешкото страдание. Също така се стреми да намали всеки вид дискриминация, основана на националност, раса, сексуална ориентация, пол, полова идентичност, религиозни вярвания, класа, вярност или политически убеждения.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен