Избрани Новини

Щип и Гоце Делчев обсъждаха ролята на културата за развитието на туризма

Проектът е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG – IPA CBC

В Гоце Делчев се проведе семинар "Устойчиво ползване на културата за развитие на туризма - роли и въздействия на културата и туризма" по проект „Нашият общ път към съвместното бъдеще“. Организатор на събитието бе Центърът за развитие на Източния плански регион – Щип, Република Северна Македония.
Семинарът се проведе съвместно с македонските партньори от Щип, като бе осъществена онлайн връзка между участниците от Гоце Делчев и Щип. Лектор на семинара бе Александър Гумберовски, експерт по туризъм и маркетинг. В рамките на два дни всички 20 участника се обучаваха как се анализират потенциала и ресурсите на общността с цел предоставяне на услуги в областта на туризма; как се създава туристически продукт и услуга и какви са успешните примери и практики от трансграничния регион на България и Северна Македония.
Участниците работиха върху поставени задачи да се идентифицират предимствата и ресурсите на региона, които да се развият в туристически продукт, както и какво общината или региона може да осигури в съответствие с очакванията на потребителите.
Семинарът е част от предвидените дейности по проекта за устойчиво използване на културните ресурси на двата региона за развитие на туризма. Проектът включва също дейности за разработване на дигитални промоционални материали чрез използване на 3D технология и мобилно приложение за идентифициране на туристическите места в областта на културата в двата региона, както и съвместно участие на партньорите в ежегодни културни събития от двете страни на границата.
Проектът е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG – IPA CBC България – Северна Македония и фокусът му е върху развитието и насърчаването на трансграничното сътрудничество в областта на културата, фестивални и творчески възможности за обмени между публичните институции и други заинтересовани страни в туристическия сектор, чрез организиране на събития по проекта, трансфер на знания и опит, организиране на тематични ученически посещения, разработване на различни ICT приложения и разработване на 3D видео.
Водещ бенефициент е Центърът за развитие на Източния плански регион – Щип, Република Северна Македония. Община Гоце Делчев е партньор на проекта.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)