Основното училище в село Места запазва статута си на средищно

Детската градина "Слънце” също остава средищна

На свое заседание Общинският съвет в Банско даде съгласие за запазване статута на Основно училище „Св.св. Кирил и Методий” с. Места като „средищно училище” за следващата учебна година. Съветниците одобриха да бъде запазен и статута на Детска градина „Слънце” като „средищна детска градина”. Въз основа на тези решения, двете заведения ще бъдат предложени за включване в актуализирания национален Списък за средищни училища и детски градини.
Като единствено достъпни за образование на децата от Местенски район за учебната 2021/2022 година, общинските съветници предлагат училището и детската градина в с.Места да останат и в Списъка на защитените детски градини и защитените училища на България.
На сесията си общинските съветници приеха Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците на територията на община Банско за 2021 г., която е част от Общинската стратегия за подкрепа за периода 2020-2022 г.
По предложение на районната Дирекция „Социално подпомагане” на заседанието бе одобрена Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.
Общинските съветници разгледаха и приеха годишните отчети за дейността и финансовото състояние за 2020 г. на читалищата „Никола Вапцаров 1894” - Банско, „Димитър Благоев 1925” - Добринище, „Никола Вапцаров 2010” - с.Филипово, „Иван Кюлев 1996” - с.Места и „Светлина 2006” - с.Кремен.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен