Избрани Новини

Днес се провежда редовното заседание но общинските съветници

Промяната е заради прекратените пълномощия на кмета на Община Благоевград

Председателят на Общинския съвет-Благоевград Андон Тодоров свиква заседание на Общински съвет-Благоевград днес, 21.04. /сряда/ от 9:30 ч. в зала „22-ри септември”.
На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, чл.64, ал.1 от Правилника за организацията, дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, измени  годишния План за провеждане на заседанията на Общинския съвет за 2021 година, като от него отпада дата 23 април 2021 г. /петък/ и се заменя с новата дата 21 април.
Определеният дневен ред за заседанието на Общинския съвет остава непроменен.
Промяната се налага поради входирано писмо от Общинската избирателна комисия с изх.№ 80/19.04.2021 г. във връзка с прекратяване пълномощията на кмета на Община Благоевград и предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 22 април.
Във връзка с предписанието за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, общинските съветници ще заседават при закрити врати за граждани поради  епидемиологичната обстановка.
Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)