Избрани Новини

Стартират строителните дейности по проект за инсталация за разделно събиране

Утре Община Благоевград ще проведе официална церемония за първа копка

На 15.04.2021г. (четвъртък) Община Благоевград ще проведе официална церемония „Първа копка“ за успешен старт на строителните дейности в рамките на изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“, административен договор № BG16M1OP002-2.004-0001-C02, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
На официалната церемония ще присъства кметовете на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, екипът по управление на проекта, представители на фирмата, изпълняваща строително-монтажните работи, общински служители и др.
Проектът има за цел намаляване на количеството на депонираните отпадъци чрез изграждане и въвеждане в експлоатация на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци, насърчаване на тяхното рециклиране и/или обезвреждане и организиране на разделно им събиране. Събраните отпадъци от територията на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево ще се третират в анаеробната инсталация по безопасен за околната среда начин. Изграждането на анаеробната инсталация и въвеждането и в експлоатация ще допринесе за постигане на националните цели, заложени в националното законодателство и националния план за управление на отпадъците. Проектът цели насърчаване на активното участие на обществеността в управлението на отпадъците

Бенефициенти са Благоевград – водеща община, Община Симитли, Община Рила, Община Кочериново и Община Бобошево – партньори по проекта.

Обща стойност на проекта: 36 444 472,00 лв. Европейско финансиране: 25 627 674,70 лв.
Национално финансиране: 4 522 530,83 лв. Собствен принос: 270 746,47 лв. Възстановим ДДС: 6 023 520,00 лв.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)