Съдебните заседатели към Районен съд - Кюстендил положиха клетва

Разясниха статута, правата и задълженията им

Съдебните заседатели към Районен съд – Кюстендил положиха клетва пред Общото събрание на съдиите при спазване на всички противоепидемични мерки. С този акт те встъпиха в длъжност в мандат 2021 – 2025 година. От одобрените 27 съдебни заседатели се явиха 26, които подписаха клетвен лист.

Общото събрание се председателства от и.ф.административен ръководител-председател Мая Миленкова. Съдия Миленкова разясни на съдебните заседатели изискванията на закона за участието им в съдебно заседание, както статута, правата и задължения им.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен