БЧК подновява курсовете по първа помощ

Записването може да се извърши през интернет страницата на БЧК

От утре, 12.04., БЧК възстановява провеждането на курсовете по оказване на Първа долекарска помощ на пострадали при ПТП, курсовете за кандидати за водни спасители и заверката на талоните им съгласно условията, описани в Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването и при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки. Записването за курсовете може да се извърши през интернет страницата на БЧК: http://firstaid.redcross.bg/

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен