Избрани Новини

Собствениците на кучета трябва да ги регистрират до 30 април

На регистрация подлежат всички кучета над 4-месечна възраст

Според разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за условията и реда на отглеждане на животни и птици всички собственици на кучета са длъжни да ги регистрират в Общинска администрация – Петрич. Крайният срок за този процес изтича на 30.04.2021 година. На регистрация подлежат всички кучета над 4-месечна възраст. От заплащане на такса за притежаване на куче се освобождават: собственици с трайни увреждания, удостоверено с ТЕЛК; кастрирани кучета; кучета, охраняващи селскостопански имоти и отглеждани в регистриран животновъден обект; ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона; кучета с поставен микрочип /за първата година от тяхното регистриране/.
Собствениците на кучета извън изброените категории, са длъжни да внесат в деловодството на Община Петрич: заявление по образец за издаване на паспорт и вписване в електронен регистър на кучето; екземпляр от декларация, заверена от дирекция „Местни данъци и такси“; документ, удостоверяващ платена „такса за притежание на куче“ или за освобождаване от такава; копие на заверен от ветеринарен лекар ветеринарномедицински паспорт на кучето.
В 14 – дневен срок общинската администрация издава административен паспорт със сериен номер, който се прикрепва на вътрешната страна на предната корица на ветеринарно-медицинския паспорт. Към административния паспорт собственикът получава и медальон със същия сериен номер, който трябва да се прикачи към нашийника на кучето за идентификация. Всички собственици на кучета, които не извършат регистрацията им, подлежат на санкциониране съгласно Наредбата за условията и реда за отглеждане на животни и птици в община Петрич.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)