Паспортните служби ще работят днес и утре

Гражданите могат да подават искания за удостоверения до 19.00 часа

Българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, ще имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала необходимата организация за работа.

В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден, по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват. Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден - 4 април.

Днес гишетата в паспортните служби ще работят от 8:30 до 17:00 часа. Утре работното време е удължено до 19:00 часа. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен