Днес е Международен ден на птиците

409 вида птици има у нас

Отблязваме Международният ден на птиците – 1-ви април. Той се почита  по целия свят от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни.
Днес продължаваме да отбелязваме тази дата, за да покажем колко красива и същевременно крехка е природата около нас и колко необходими са нашите грижи, за да я запазим и споделим с нашите деца, подчертават еколозите.
България е една от страните в Европа с най-голямо птиче разнообразие. 70% от всички видове птици в Стария континент могат да се видят и у нас – 409 вида. 26 от тях са световно застрашени. От 38 вида грабливи птици, които населяват Европа, 36 се срещат у нас. А Пловдив е единствен по рода си град в България, изпълнен с множество зелени петна във вътрешността, което благоприятства за навлизането на птиците в градските части. Ние трябва да се гордеем, че сме част от тази уникална земя, щедро надарена от природата с разнообразие от животни и растения, призовават общинските експерти.
Част от птиците могат да се наблюдават целогодишно, включително и около нас, други са толкова редки за нашата страна, че са виждани от малцина късметлии. По време на миграция могат да бъдат забелязани дори някои изключително интересни и нетипични за големите градове видове като черен щъркел, пчелояд, малък креслив орел и др. Птиците са индикатор за състоянието на околната среда и за качеството на живот.