30 души със специални потребности в Кюстендилска община са заявили, че искат да гласуват

Срокът за подаване на заявленията изтича днес

"В края на тази седмица, знаете, че всеки един от нас ще упражни едно от най-важните си права - правото на глас. Наш изключителен анганжимент е да гарантираме пълната безопасност в деня на гласуване", заяви кметът на Община Кюстендил Петър Паунов.
Днес до края на работния ден, 17:00 часа, изтича срокът за записване на хората, които са със специални потребности и искат да дадат своя вот на 4 април в подвижната секция. До момента са постъпили 30 заявления.
Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, е до 31 март 2021 г., 17.30 ч., при кмета на общината/района/кметството или кметския наместник по постоянния адрес на избирателя, поставен под задължителна карантина или изолация, или по настоящия му адрес, ако вече е регистриран за гласуване по настоящ адрес.
Заявлението се подава:
• саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
• подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
• заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;
• електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.
Заявлението може да бъде изтеглено от следния линк: https://www.kustendil.bg/index.php?option=com_jdownloads…
За допълнителна информация и въпроси – тел: 078/55-11-66, вътрешен 250;


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен