МВР: Гражданите без валидни лични документи ще могат да гласуват

По искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Кюстендил и поделенията в районните управления ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за НС

Служителите ще работят и на 4 април 2021 г. от 8.30 до 19.30 часа. Гражданите могат да подават искания за удостоверения до 19.00 часа

В седмицата преди 4 април 2021 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:
В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
При невъзможност да бъде издадена нова лична карта, до края на работния ден на 2 април 2021 г., по искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР или РУ в областта за дните от 30 март 2021 г. до 3 април 2021 г. от 8.30 ч. до 17.00 ч. и на 4 април 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.

Удостоверението се издава за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 4.04.2021 г.