Висок клас инжектор за скенер осигуриха в МБАЛ - Разлог

Увеличава се прецизната и бърза диагностика

Община Разлог закупи инжектор за скенер за диагностика, с което значително се увеличават диагностичните възможности на болницата.
Докато в условията на нативен контраст диагностичната стойност е около 70%, при контрастното изследване тази стойност е 95%. Чрез новата апаратура се разширява и обемът като вид изследвания.
„С инжектора се осигурява прецизна и бърза диагностика - условие за успешното лечение на пациентите", каза зав.отделението по образна диагностика д-р Рускова.
Поредната инвестиция на община Разлог в МБАЛ Разлог е изключително важна и значима. От една страна улеснява болницата и лекарите в диагностиката, от друга - повишава успеваемостта на лечението на пациентите, но не по-малко важно е, че пациентите ще правят необходимите изследванията тук, без да се изпращат в други лечебни заведения.


Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"