Избрани Новини

Пролетно почистване започват в Банско

То ще стартира в периода от 22.03. до 5.04.

Община Банско тази година отново организира традиционното пролетно почистване на частните и обществени терени. То стартира в периода от 22.03. до 5.04., като администрацията приканва всички жители на града да вземат участие и да почистят прилежащите пространства около своите домове и градини.
За събирането и извозването на отпадъците ще бъде предоставена безплатна техника, която ще минава по утвърдения от община Банско график за организирано сметосъбиране на битовите отпадъци. В тази връзка е необходимо жителите да предприемат действия за изнасяне на събраните растителни и други отпадъци от градините и дворовете, да ги поставят на тротоарите пред домовете си в деня на обслужване на кофите за битови отпадъци и да помагат за товаренето на отпадъците в камионите, които ще ги събират. За събраните от почистването строителни отпадъци от ремонтни дейности, земни маси и едрогабаритни отпадъци, нуждаещите се могат да се обърнат за заявка на 4 куб.контейнер на тел. 0896655577.
Всички граждани, които ще вземат участие, предварително да поставят отпадъците в торби или чували с цел предотвратяване разпиляването им, а също така за по-лесно и бързо товарене на камионите.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)