Завърши 14-тият Национален конкурс за детска рисунка "Пролет върху листа"

Вижте имената на наградените млади автори

Завърши 14-тият Национален конкурс за детска рисунка "Пролет върху листа", организиран от Община Кюстендил. Ето имената на наградените млади творци:

1-ва група- 4, 5, 6 клас
1-во място: Мария Георгиева 4 клас, ОУ „Цар Симеон I“, Варна
2-ро място: Теа Милованова 11 год. Ателие „Приказен свят“, София
3-то място: Галена Найденова – 6 клас, ЦПЛР – ОДК, Школа по изобразително
изкуство, Търговище
2-ра група- 7, 8, 9 клас
1-во място: Кристина Бандрамалиева 8 клас, Национално училище за музикално и
сценично изкуство „Проф.Панчо Владигеров“, Бургас
2-ро място: Виктория Говедарова 13 год., Детска АРТ школа „Живопис“ към Военен
клуб – Казанлък
3-то място: Рафаил Костов 8 клас, НУПИД „ Акад.Дечко Узунов“, Казанлък
3-та група-10, 11, 12 клас
1-място: Кремена Михайлова Савакова 11 клас, ПГСАГ „Ангел Попов“, Велико
Търново
2-място: Николета Христова - 10 клас, НУМСИ „ Проф.Панчо Владигеров“, Бургас
3-място: Ивайла Петрова - 11 клас, Школа по изобразително изкуство „ Арт Попово“
към Дом на културата, Попово
4-та група Деца със специални образователни потребности
1-во място: Борислава Димитрова 3 клас, РЦПППО, Монтана
2-ро място: Калин Николов 8 клас , РЦПППО , Монтана
3-то място: Богдана Михайловска 5 клас, 16 ОУ“ Райко Жинзифов“, София
5-та група – Международно участие:
1-во място: Ивана Васев 8 клас ОУ „Георги Димитров“, Босилеград, Сърбия
2-ро място: Предраг Димитров 7 клас ОУ „Георги Димитров“, Босилеград, Сърбия
3-то място: Андреа Димитровска 9 клас, ООУ „Св.Климент Охридски“, Делчево, РС Македония

Поради нововъведените противоепидемични мерки в област Кюстендил, изложбата с наградените твоорби в конкурса "Пролет върху листа" ще бъде представена виртуално. Рисунките ще бъдат експонирани в залата на Възрожденското училище в Кюстендил, която ще бъде отворена за посещение след 28.03.