Сменят съдията-докладчик по делото с обвиняем Васил Капланов

Делото ще се докладва на председателя на съда, за определяне на нов съдия-докладчик.

Съдия Светла Пейчева се отведе от разглеждане на НОХД №134/ 2021 г. на Районен съд – Дупница, което е образувано по внесен от РП - Кюстендил обвинителен акт, с който обвинява Васил К., че на 7.08.2020 г. в два адреса в Дупница държал голямо количество боеприпаси за огнестрелни оръжия, а именно 115 броя патрони, калибър 9х19 мм, без да има за това надлежно разрешение. Делото ще се докладва на председателя на съда, за определяне на нов съдия- докладчик.

По време на разпоредителното заседание по делото, подсъдимият и неговият адвокат Ивайло Алексиев поискаха да не се дава ход на делото. Васил К. заяви пред съда, че не е убеден в безпристрастността на председателя на съдебния състав, тъй като по друго дело той му е наложил максимална глоба, която по- късно е намалена, цитирам „драстично“ от Окръжен съд – Кюстендил.

По отношение на Васил К. настоящият председател на съдебния състав се е произнесъл по наказателно от административен характер дело по реда на чл. 78а от НК. Съответно дали е било наложено максимално наказание, предвидено по закон и същото впоследствие е било изменено от по-горна инстанция, е въпрос на преценка при индивидуализацията на наказанието, поради което искането за отвод с посочените причини е в недостатъчна степен мотивирано. Доколкото обаче подсъдимият е притеснен относно обективността на председателя на състава при постановяване на крайния съдебен акт, настоящият председател на съдебния състав, въпреки че счита, че не са налице нито преки, нито косвени предпоставки за отвод, счита, че следва да се отведе по това дело, се казва в мотивите на съдия Светла Пейчева.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"