116 111 е Националната телефонна линия за психологическа подкрепа или подаване на сигнал за дете в риск

Линията работи 24 часа, 7 дни в седмицата, безплатно за територията на цялата страна

Националната телефонна линия за деца е с хармонизиран европейски телефонен номер 116 111, изградена е от 2009 г. и поддържана в изпълнение на разпоредбата на чл. 17а, ал. 1, т. 17 от Закона за закрила на детето и осигурява информиране, консултиране и помощ за деца. Наблюденията към момента относно информираността на обществото за съществуване на линията показват, че все още има деца, родители, граждани и професионалисти, работещи с деца, които не са информирани за възможността да получат консултация, психологическа подкрепа чрез линията или да сигнализират за дете, което е в риск.

Линията работи 24 часа, 7 дни в седмицата, безплатно за територията на цялата страна.  Снимка на Деня

Щрихи от Плевен