Започва конкурс за детско творчество под мотото "Ценим водата”

Авторите на най-добрите и оригинални творби ще получат предметни награди

По случай Световния ден на водата – 22 март, Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград организират конкурс за детско творчество под мотото „Ценим водата”.
Целта на конкурса е да провокират творческите умения на децата, за да разкажат техните истории, мисли и чувства за водата, да отчетат ценността на водата и значението й в живота ни, да насърчат децата да научат повече за физико-химични характеристики на водата, природните и лечебните и свойства и значението и за човека и екосистемите и да насочат  вниманието им към опазване чистотата на водата.
Право на участие имат всички училища с начален етап на образование на територията на област Благоевград.
Конкурсът е предназначен за деца и ученици от 1 до 4 клас.
Няма ограничение във вида на творбата, с която се участва – стихотворение, разказ, презентация, рисунка (вкл.3Д), есе и др. по преценка на участниците. Ще бъде оценявана оригиналността на творбата.
Всяка творба се придружава с данни за участниците и техния ръководител: имена, адрес, телефон за връзка или електронна поща, клас, училище.
Най-добрите и оригинални творби ще бъдат отличени и авторите им наградени с предметни награди.
Отличените творби ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на РИОСВ – Благоевград и БДЗБР – Благоевград: https://riosvbl.org/ и https://wabd.bg/content/.
Критерии:
Съдържанието да отговаря на тематиката на конкурса;
Критерии за оценка – оригиналност, креативност, сложност.
За участие в конкурса изпращайте вашите предложения по електронна поща: [email protected]
Крайният срок за изпращане е 21 март 2021 г.


Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"