Избрани Новини

От днес прекратяват плановия прием и плановите операции в Благоевградска област

Забраната е до 22 март

От днес до 22 март се преустановява провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ на територията на област Благоевград, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностика и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ. Забранява се посещението на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ в област Благоевград, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)