До 31 март е срокът за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите

Необходими са документи за вписването

Във връзка с предстоящата кампания за регистрация на тютюнопроизводителите в специализирания регистър, от Общинска администрация - Сатовча напомнят, че срокът за подаване на документите е до 31 март в Общинската служба по земеделие. Необходимите документи за регистрация в Регистър тютюн за 2021 година на земеделските стопани, отглеждащи тютюн, са:
1. Заявление – попълнено и подписано от кандидата.

2. Копие от сключен договор за отглеждане на тютюн за 202, година.

3. Изкупни бележки (протоколи) за предаден тютюн за 2020 година.

4. Правно основание за ползвани имоти над 5 дка.
При подаване на документите в Общинската служба по земеделие носете предпазни маски.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"