14 нови детски площадки и кътове за отдих ще се изградят в Сандански и селата

Те са в Лешница, Джигурово, Ново Делчево, Струма, Поленица, Петрово и Лиляново

Министерството на околната среда и водите и ПУДООС одобриха финансирането на всички внесени проекти от община Сандански в кампанията „Чиста околна среда 2021“. Одобреното финансиране на проектите е с общ размер 120 000 лв.
Проектите предвиждат изграждане на детски площадки и кътове за отдих в четири детски градини, седем населени места и на три места в град Сандански, както следва:
На територията на град Сандански ще бъде реализирано изграждане на детска площадка и кът за отдих в района на „Зоо кът“ – Сандански, ул.„Солунска“ , в близост до пл. „Грамус“ и пл.„Св.Климент Охридски“ – в близост до Първо основно училище.
Изграждане на детски площадки, озеленяване и облагородяване на дворното пространство ще се реализира и в Дневни детски ясли „Обич“, Сандански, Филиал „Мики Маус“ на Детска градина „Здравец“, Филиал „Лилия“ на Детска градина „Здравец“и Детска градина „Пролет“.
Нови облагородени пространства за почивка и отдих, включващи беседки, пейки, детски съоръжения и прилежащо декоративно озеленяване с цветя, храсти и дървета, ще радват и жителите на селата Лешница, Джигурово, Ново Делчево, Струма, Поленица, Петрово и Лиляново.
С реализацията на тези проекти община Сандански се стреми да подобрява качеството на живот както в града, така и в населените места. Защото е важно всички да живеят в една по-добра и благоустроена жизнена среда, която да допринася за развитието на община Сандански.


Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"