Кметът на Община Рила ще проведе изнесени приемни

Графикът ще бъде публикуван на официалния сайт

Кметът на Община Рила Георги Кабзималски ще проведе изнесени приемни в населените места, намиращи се на територията на общината.
Те са утвърден и ефективен начин за диалог между местната власт и жителите на общината, затова канят за присъствие всички заинтересовани лица.
Графикът, съдържащ датите, часовете и мястото за провеждане на приемните, ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Рила( https://www.grad-rila.bg/obyavi).
Предвид усложнената епидемична обстановка, срещите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки, изискванията за носене на лични предпазни средства и необходимата дистанция.
С цел бърза и постоянна комуникация, както и обратна връзка с жителите на община Рила, за сигнали, нарушения, предложения, жалби и други въпроси от компетенцията на Общината, се обръщайте на следните телефони:
0889/533618 - Георги Кабзималски – кмет на Община Рила;
0887/564735 - Лазар Чавков – зам.кмет “ИРСПХД“ на Община Рила;
0882445814 –Асен Гаврилов – зам.кмет „УТР“ на Община Рила;
0887 564 179 – Георги Добрев – директор на ОП „Чистота, благоустрояване и комунални дейности“.
Своите писмени сигнали и предложения можете да подадете и на https://www.grad-rila.bg/signali.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен