Избрани Новини

Започва проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово подписа договор за финансиране на проекта

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово подписа договор за финансиране на проект "Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ). Проектът се финансира по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 и е на стойност 195 579,68 лв.
Проектът е за транснационално сътрудничество и ще се изпълнява на територията на МИГ- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, както и на територията на действие на асоциираните партньори по проекта, които са от страни от и извън Европейския съюз:
1. МИГ „Ниска крайречна горичка“ (LAG Lunca Joasă a Siretului) от Румъния;
2. МИГ „Лидер Бистрица Насуд“ (LAG Lider Bistrița Năsăud) от Румъния;
3. МИГ Кавала, Агенция за развитие (LAG Kavala Development Agency SA) от Гърция;
4. МИГ Чамели (LAG Çameli) от Турция.
Основната цел на проекта е обединяване на различни организации от европейските държави – местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие, за осъществяване на съвместни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните общности, и създаване и прилагане на рамка, която да доведе до по-ефективно развитие на творчески туристически дейности на териториите им. Конкретните цели на проекта са:
1. Обмен на добри практики с цел подобряване на перспективите за прилагане на стратегиите за местно развитие на териториите на партньорите;
2. Засилване на иновативния характер на действията за местно развитие;
3. Повишаване на конкурентоспособността на териториите чрез: култура, традиции, изкуство и цифрови иновации;
4. Иницииране на творчески туристически дейности.
Заложените по проекта дейности са свързани с:
- Разработване на съвместен продукт чрез разработване на съвместен албум и софтуер;
- Придобиване на материални активи за провеждане на промоционални събития;
- Провеждане на пазарно проучване за развитието на концепция за творчески туризъм;
- Провеждане на семинари, съвместни събития, срещи и др.;
- Дейности по публичност и информираност.
В рамките на дейност „Провеждане на семинари, съвместни събития, срещи и др.“ на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово ще бъдат организирани и проведени:
Фестивал за популяризиране на местното материалното и духовно културно наследство и ценности в различни области: танц, музика, изкуство, отворени ателиета/работилници за представяне на местни традиции, обичаи и занаяти и промотиране на местни храни. По време на събитието асоциираните партньори от чужбина ще имат възможност да се представят с традиционни продукти, специфични за тяхната територия, вкл. традиционна храна и напитки за дегустация. Всеки партньор ще може да представи артистични моменти (музика/танц/други изкуства) и да популяризира територията си;
- творчески туристически дейности – изложба, на която ще бъдат представени творби на местни автори и автори от териториите на асоциираните партньори ще участва с делегация и творби на местни автори;
- семинар за популяризиране на общото културно наследство, специфично за района на Балканите (обичаи, символи, използвани в декорацията на дрехи и керамика, кулинарни традиции и др.).
МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово ще участва в събития – фестивали, изложби, творчески семинари, организирани от асоциираните партньори, на които ще представи територията си.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)